Now showing items 1-1 of 1

  • Požární řešení administrativně-technologického objektu 

   Author: Kloida Václav; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Müller Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je požární řešení administrativně technologického objektu zázemí pro budoucí výrobní halu, na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce zahrnuje revizi architektonického řešení, ...