Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh extradosed mostní konstrukce v Praze u Suchdola 

   Author: Miklas Petr; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem extradosed mostní konstrukce přes Vltavu v Praze u Suchdola. Bylo prověřeno několik variant, ze kterých vyplynula nejlépe tato varianta. Obsahem práce je technická zpráva, statický výpočet ...