Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vlivu statického působení desky na její tloušťku 

   Author: Hartman René; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část studuje vliv různých způsobů podepření a pnutí desek (desky jednosměrně a obousměrně pnuté) na deformace desky a její tloušťku. Práce diskutuje ...