Now showing items 1-1 of 1

  • Alternativní návrh nosné konstrukce průmyslové stavby 

   Author: Jan Ulrich; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Horská Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem alternativní nosné konstrukce průmyslové stavby (teplárny) dle ČSN EN 1992-1-1.