• Návrh vyztužení krátké konzoly a jeho experimentální ověření 

      Autor: Piksa Michal; Vedoucí práce: Frantová Michaela; Oponent práce: Faktorová Martina
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
      Bakalářská práce se zabývá návrhem modelů krátkých dvojkonzol vyztužených bez předpětí a s předpětím. Pro modely krátkých dvojkonzol byly navrženy rozměry a vyztužení podle normy ČSN EN 1992-1-1. Navržené modely krátkých ...