Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zanořené UHPFRC lávky pro pěší 

   Author: Klempová Natália; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Petr Hanuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Bakalárska práca sa venuje návrhu zanorenej lávky pre chodcov z UHPFRC materiálu. Nosná konštrukcia lávky je zložená z prefabrikovaných segmentov spojených predpínacou výstužou, škáry sú vyplnené epoxidovým tmelom. Lávka ...