• Požární řešení bytového domu v Praze Sedlci 

      Autor: Petráková Magda; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Štefan Radek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
      Tato bakalářská práce se skládá ze tří základních částí. V první části je objekt bytového domu podroben revizi stavebních konstrukcí, jak z hlediska statické části, tak z hlediska požární bezpečnosti staveb. Ve druhé části ...