• Návrh a posouzení konstrukčního systému bytového domu obytného souboru "Jeremiášova" 

      Autor: Patrman Martin; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Kaštánek Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
      Tato práce se zabývá návrhem a posouzením konstrukčního systému bytového domu v obytném komplexu Jeremiášova. Práce je zaměřena na detailní návrh železobetonové desky nad 1.PP. Tato deska je navržena jako lokálně podepřená. ...