Now showing items 1-1 of 1

  • Centrum extrémních sportů, lom Homolák, Suchomasty 

   Author: Macháčová Kristýna; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Ráček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá objektem Centra extrémních sportů. Podkladem pro zpracování práce byla architektonická studie. Předmětem práce byl předběžný návrh nosné konstrukce objektu, vytvoření 3D modelu v softwaru ...