Now showing items 337-356 of 475

  • Problematika návrhu základové desky jako bílé vany 

   Author: Zikmundová Markéta; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Heřman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato práce je tvořena dvěma hlavními částmi, rešeršní a návrhovou. V první části je přiblížena problematika bílých van, jejich návrhu, provádění a sanací. Česká norma ani směrnice tuto problematiku neřeší, proto jsou v ...
  • Problematika těžkých betonů 

   Author: Čada Petr; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Prodejna stavebnin Lochovice 

   Author: Hodys Filip; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Projekt nosné konstrukce administrativní budovy 

   Author: Baborová Lenka; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá statickým řešení nosné konstrukce administrativní budovy ze železobetonu. Pro tento návrh je proveden předběžný statický výpočet s určením rozměrů všech železobetonových prvků a s ověřením reálnosti ...
  • Prostorové působení betonových konstrukcí 

   Author: Jana Chalupová; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Práce se zabývá prostorovým působením monolitických železobetonových konstrukcí a použitím vhodných modelů pro výpočty účinků zatížení. Porovnává modely vybraných prostorových ŽB konstrukcí ve více variantách 1D, 2D a 3D ...
  • Prostupy v betonových stropních deskách 

   Author: Jan Kostka; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou prostupů v betonových stropních deskách různých typů. V první části je popisován vliv prostupů na chování jednotlivých typů stropních desek různého statického působení, vyztužených ...
  • Průhyby stropních konstrukcí od smršťování 

   Author: Genserová Tereza; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení procentuálního podílu průhybu od smrštění na celkovém průhybu železobetonových stropních konstrukcí. Nejprve jsou popsány průhyby a smršťování. Dále jsou uvedeny výpočtové ...
  • Průvlaky velkých rozponů a zalomených střednic 

   Author: Matěj Kaňák; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá řešením návrhu železobetonových průvlaků velkých rozponů a zalomených střednic. Popisuje, kde se tyto prvky vyskytují, možnosti materiálového řešení, průběhy vnitřních sil a metodiku návrhu a ...
  • Předpjatá podlaha haly výrobny v Opavě 

   Author: Horníková Kateřina; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Předpjatý beton v pozemním stavitelství 

   Author: Jančařík Lukáš; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Přehled vybraných požárů budov v České republice se zaměřením na analýzu chování nosných konstrukcí 

   Author: Syrotiuková Tereza; Supervisor: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Příklad aplikace UHPC 

   Author: Kohoutek Štěpán; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Přístavba budovy úřadu Městské části Praha - Kbely 

   Author: Henzl David; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přístavba bytového objektu - Buštěhrad 

   Author: Holan Petr; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přístavba hal v Roudnici nad Labem 

   Author: Tomek Jiří; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Přístavba k ZŠ Tyršova 

   Author: Veselý Ivo; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Radnica Prahy 5 

   Author: Enikő Ardamica; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-01)
   Cieľom práce bolo navrhnúť vhodný konštrukčný systém budovy, podľa platných noriem stanoviť zaťaženie, navrhnúť a posúdiť vhodnú geometriu nosných prvkov, spracovať výkresy tvaru jednotlivých podlaží a podrobný návrh ...
  • Rekonstrukce a zesílení betonového mostu 

   Author: Vojtěchovský Tomáš; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce mateřské školy Nová, Mníšek pod Brdy 

   Author: Karafiát Jan; Supervisor: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Rekonstrukce mostu na Kladně 

   Author: Karolína Rysová; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Blažek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   Tato práce se zabývá kompletní rekonstrukcí betonového mostu na Kladně. Byla navržena nová vrchní stavba ve dvou variantách. Hlavní nosnou konstrukci tvoří předpjatá betonová deska, která byla posouzena statickým výpočtem, ...