Now showing items 170-189 of 256

   Subject
   Preskriptivní specifikace, performance-based specifikace, přejímací podmínky, zkoušení čerstvého betonu, zkoušení ztvrdlého betonu, vodní součinitel, množství cementu. [1]
   Production hall, load, structural variants, internal forces, structural design, drawing, reinforcing. [1]
   Production hall,office part,fire safety solution,fire resistance,fire prevention,production plant,fire alarm system,escape route,load-bearing construction,reinforced concrete,roof truss,critical section,static calculation [1]
   Production hall,static design,T-girder,column,reinforcement,fire safety solution,fire resistence [1]
   Production plant, structural system, reinforced concrete, steel, static design, slab, girder, column, reinforcement steel, fire safety solution, fire resistance, project documentation [1]
   průmyslová hala,vazník,návrh,mezní stav únosnosti,mezní stav použitelnosti,omezení napětí,trhlina,průhyb,dotvarování,modul pružnosti,ideální průřez [1]
   Předběžný návrh, nosná konstrukce, 3D model, metoda konečných prvků, železobetonová deska, konzola, průhyby, ohybové momenty, výztuž [1]
   Předběžný návrh, nosná konstrukce, 3D model, metoda konečných prvků, železobetonové schodiště, isonosníky, vykonzolování, průhyby, ohybové momenty, výztuž [1]
   Předpjatá konstrukce,dvoutrám,spojitý nosník [1]
   Překlad,strop,okno,zdivo [1]
   přímé silové účinky,napjatost průřezu,šířka trhlin,výpočetní pomůcka,Microsoft Excel [1]
   Railway bridge, frame bridge, prestressed frame, frame corner, reinforced concrete structure [1]
   rámový most,beton,zatížitelnost [1]
   Reconstruction, project modification, structure modification [1]
   Reinforced concrete structure, load, earth pressure, preliminary structural design, design slab, design wall, ultimate limit state, serviceability limit state, crack width, seal joints [1]
   reinforced concrete structure,preliminary design,bending reinforcement of slab structure,SCIA Engineering [1]
   Reinforced concrete structure,Structural design,Static 3D model,Design of ceiling slab,Design of column,Drawing shape,Reinforcement drawing [1]
   Reinforced concrete structure; Preliminary structural design; Lightened slab; Cavity panels; Detail design of the frame; Drawing of the frame reinforcement; Drawing shape [1]
   reinforced concrete structurepreliminary structrural designshape and reinforcement drawingserviceability limit state [1]
   Reinforced concrete, flat plate, reinforcement, FEM [1]