Now showing items 161-180 of 256

   Subject
   Požární řešení,administrativně technologický objekt,nosná konstrukce,železobeton,prefabrikovaný skelet,statický výpočet,požární odolnost,požárně bezpečnostní řešení [1]
   Pre - stressed construction,double - beam,continuos beam [1]
   precast reinforced concrete frame, deflection of roof girder, slender column, secondary load effects, construction load case [1]
   Prefabrication, joint, column, girder [1]
   Prefabrikace, styčník, sloup, průvlak [1]
   prefabrikovaná železobetonová tyčová konstrukce, průhyb vazníku, štíhlý sloup, účinky druhého řádu, montážní zatěžovací stav [1]
   Preliminary design, bearing construction, 3D model, metod of finite element, reinforced concrete slab, console, deflections, bending moments, reinforcement [1]
   Preliminary design, bearing construction, 3D model, metod of finite element, reinforced concrete staircase, iso beams, console, deflections, bending moments, reinforcement [1]
   Prescriptive specification, performance-based specification, acceptance criteria, testing fresh concrete, testing hardened concrete, water- cement ratio, amount of cement [1]
   Preskriptivní specifikace, performance-based specifikace, přejímací podmínky, zkoušení čerstvého betonu, zkoušení ztvrdlého betonu, vodní součinitel, množství cementu. [1]
   Production hall, load, structural variants, internal forces, structural design, drawing, reinforcing. [1]
   Production hall,office part,fire safety solution,fire resistance,fire prevention,production plant,fire alarm system,escape route,load-bearing construction,reinforced concrete,roof truss,critical section,static calculation [1]
   Production hall,static design,T-girder,column,reinforcement,fire safety solution,fire resistence [1]
   Production plant, structural system, reinforced concrete, steel, static design, slab, girder, column, reinforcement steel, fire safety solution, fire resistance, project documentation [1]
   průmyslová hala,vazník,návrh,mezní stav únosnosti,mezní stav použitelnosti,omezení napětí,trhlina,průhyb,dotvarování,modul pružnosti,ideální průřez [1]
   Předběžný návrh, nosná konstrukce, 3D model, metoda konečných prvků, železobetonová deska, konzola, průhyby, ohybové momenty, výztuž [1]
   Předběžný návrh, nosná konstrukce, 3D model, metoda konečných prvků, železobetonové schodiště, isonosníky, vykonzolování, průhyby, ohybové momenty, výztuž [1]
   Předpjatá konstrukce,dvoutrám,spojitý nosník [1]
   Překlad,strop,okno,zdivo [1]
   přímé silové účinky,napjatost průřezu,šířka trhlin,výpočetní pomůcka,Microsoft Excel [1]