Now showing items 130-149 of 256

   Subject
   lokálně podepřená deska,metoda součtových momentů,smyk,protlačení,lišty [1]
   Lokálně podepřená deskaProtlačeníVýztuž na protlačeníSmykové lišty [1]
   Lokálně podepřená stropní deska,beton,ocel,železobeton,zatížení,zatěžovací stavy,ohybové momenty,součtové momenty,mezní stav použitelnosti,mezní stav únosnosti,průhyb desky,dotvarování betonu,trhliny,smršťování betonu [1]
   lokálně podporovaná deska, metoda náhradních rámů, průhyb stropní konstrukce, železobetonové sloupy, monolitické schodiště, železobetonová základová patka [1]
   Lokálně podporovaná deska, železobetonový sloup, základová patka, železobetonové deskové schodiště, prefabrikované schodišťové rameno. [1]
   Lokálně podporovaná deska,železobetonové deskové schodiště,nosná konstrukce,monolitická železobetonová konstrukce,mezní stav únosnosti [1]
   metoda konečných prvků, MKP, BIM, statika, požárně bezpečnostní řešení, PBŘ, konstrukce, konstrukční systém [1]
   Mezní stav použitelnosti,šířka trhlin,bílá vana,černá vana,podzemní podlaží,podzemí stěna,železobeton [1]
   Mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti, vazníky na dlouhý rozpon, dotvarování, smršťování, průhyb, deformace [1]
   most, dálniční nadjezd, integrovaný most, parametrická studie [1]
   most, integrovaný most, beton, UHPFRC, předpjatý beton [1]
   most, předpětí, předpjatý beton, betonový most, zatížení dopravou, prefabrikovaný nosník [1]
   most, semi-integrovaný most, dvoutrámový most, beton, železobeton, předpjatý beton [1]
   Most, silniční most, betonový most, visutý most, beton, železobeton, UHPFRC, předpjatý beton [1]
   Most,betonový,předpjatý,silniční,deskový,nadjezd [1]
   Most,oblouk,beton,ocel,závěsy,předpětí [1]
   Most,předpětí,předpjatý beton,trámová konstrukce,betonový most,zatížení dopravou [1]
   Most,Silniční most,Betonový most,Beton,Oblouk [1]
   Motorway bridge, cable-stayed bridge, prestressed concrete [1]
   Multipurpose hall, fire solution, mounted skeleton reinforced concrete frame, columns, girders, concrete, fire resistance [1]