Now showing items 660-679 of 679

   Subject
   ŽB sloup [1]
   Železniční most, rámový most, předpjatý rám, rámový roh, železobetonová konstrukce [1]
   Železobeton [1]
   železobeton [8]
   Železobeton, lokálně podepřená deska, výztuž, MKP [1]
   železobeton, předběžný návrh, zatížení, stropní deska, suterénní stěna, základová deska, základový pas, sloup, konzola, 3D model, průhyby, schodiště, výkres tvaru, výkres výztuže [1]
   Železobeton,monolitická stropní konstrukce,velký rozpon,deska,trám [1]
   Železobeton,stropní desky,mezní stav použitelnosti,průhyb,smršťování,průhyb od smrštění,ohybová štíhlost [1]
   Železobetonová konstrukce [1]
   železobetonová konstrukce [1]
   Železobetonová konstrukce, zatížení, zemní tlak, předběžný statický návrh, návrh desky, návrh stěny, mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti, šířka trhliny, těsnění spár [1]
   železobetonová konstrukce,předběžný návrh,ohybová výztuž desky,SCIA Engineering [1]
   Železobetonová konstrukce,Statický návrh,Statický 3D model,Návrh stropní desky,Návrh sloupu,Výkres tvaru,Výkres výztuže [1]
   Železobetonová konstrukce; Předběžný statický návrh; Vylehčené stropní desky; Dutinové panely; Podrobný návrh rámu ;Výkres výztuže rámu; Výkres tvaru [1]
   železobetonová konstrukcepředběžný statický návrhvýkres tvaru a výztužemezní stav použitelnosti [1]
   železobetonová mostovka [1]
   Železobetonové deskové schodiště [1]
   železobetonové konstrukce [2]
   Železobetonové konstrukce,stropní konstrukce,lokálně podepřené desky,protlačení,metoda součtových momentů,metoda náhradních rámů,metoda konečných prvků [1]
   železobetonový most [1]