Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 140

  • Vliv materiálového útlumu a okrajových podmínek na odezvu podzemních konstrukcí zatížených zemětřesením 

   Autor: Veronika Pavelcová; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Urushadze Shota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem materiálového útlumu a okrajových podmínek na odezvu podzemních konstrukcí zatížených zemětřesením. Cílem první části práce je představení způsobu, jakým je vhodné zohlednit materiálový ...
  • Vliv velikosti vzorku na konečnou hodnotu smrštění betonu 

   Autor: Lenka Dohnalová; Vedoucí práce: Havlásek Petr; Oponent práce: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Určení konečné hodnoty smrštění betonu při vysychání je velmi obtížný úkol. Způsoby výpočtu nabízené v normách a predikčních modelech se velmi liší, stejně jako výsledky, ke kterým tyto výpočty vedou. Velmi problematická ...
  • Objektově orientovaný návrh a implementace algoritmů kontaktní mechaniky do konečně prvkového programu OOFEM 

   Autor: Ondřej Faltus; Vedoucí práce: Horák Martin; Oponent práce: Stránský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tématem práce jsou numerické algoritmy kontaktní mechaniky. Jsou představeny základní teoretické zákonitosti a vybrané algoritmy jsou adaptovány pro zapracování do konečněprvkového softwaru "OOFEM". Provedená implementace ...
  • Počítačové modelování časově závislého chování reaktoplastů 

   Autor: Jan Vozáb; Vedoucí práce: Vorel Jan; Oponent práce: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Mezi materiály, které se začínají v dnešní době více používat patří reaktoplasty. V odvětvích jako je automobilový nebo letecký průmysl jsou reaktoplasty dostatečně vytvrzené, naopak ve stavebnictví jsou často používané ...
  • Membránové zastřešení sportovní tribuny 

   Autor: Robin Blažek; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem membránového zastřešení tribuny sportovního stadionu ve Žďáru nad Sázavou. Zdrojem základních rozměrů a koncepce projektu je architektonická studie, která měla za cíl zrekonstruování ...
  • Development of a nonlinear macro element for URM walls 

   Autor: Julian Miles Richter; Vedoucí práce: Boesen Niklas; Oponent práce: Klinkel Sven
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Masonry is a widespread method of construction to this day and has proven particularly successful in the construction of office and residential buildings. This is mainly due to the fact that masonry has physical advantages ...
  • Současný stav vybraných kostelů broumovské skupiny, numerická analýza porušení stěn 

   Autor: Charalampos Paschopoulos; Vedoucí práce: Kuklík Pavel; Oponent práce: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Broumovská skupina kostelů má v barokní architektuře výjimečné postavení. Všechny kostely byly postaveny pod vlivem opata, Otmara Zinkeho, v krátkém časovém rozmezí (počátkem 18. století), ve vesnicích Broumovského regionu ...
  • Predikce odezvy geotechnické úlohy užitím Hoek-Brownova modelu - implementace a verifikace 

   Autor: Tereza Poklopová; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Polák Barnabás
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Nelineární Hoek-Brownovo kritérium porušení popisuje odezvu horninového masivu, přičemž k horninovému masivu je přistupováno jako k izotropnímu materiálu. Ve výpočtech metodou konečných prvků má kritérium porušení význam ...
  • Stochastic Micro-modelling of Historic Masonry 

   Autor: John Adamek; Vedoucí práce: Kabele Petr; Oponent práce: Biggs David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Historické konstrukce jsou pro společnost významným kulturním aspektem, neboť spojují současnost s minulostí. Pro zachování historických konstrukcí je nutné porozumět jejich mechanickému chování, což následně umožní posoudit ...
  • Numerical Analysis of Climatic Conditions Influence on the Current State of the St. Ann Church 

   Autor: Brenda Natalie Podio; Vedoucí práce: Krejčí Tomáš; Oponent práce: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Broumovská skupina kostelů patří mezi symboly bohatého historického a kulturního dědictví České republiky. Jedná se o unikátní soubor devíti barokních kostelů postavených v poměrně krátké době počátkem 18. století. Jedním ...
  • Reliability Analysis of St. Barbara´s Church in Otovice 

   Autor: Chandrashekhar Mahato; Vedoucí práce: Kuklík Pavel; Oponent práce: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Velkolepé historické stavby představují jednu s nejvýznamnější součástí kulturního dědictví České republiky. Symbolizují historický vývoj a poskytují cenné informace o chování, kulturním cítění a ekonomickém stavu společnosti, ...
  • The Ultimate Load Capacity of the Road Historic Steel Bridge 

   Autor: Sandryne Lefebvre; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Ghafoori Elyas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Velká část existující infrastruktury stárne a postupně dosahuje konce své životnosti nebo v blízké době tohoto konce dosáhne. To platí v ČR obzvláště pro ocelové silniční a železniční mosty, které byly často budovány na ...
  • Stability Analysis of St. Barbara Church in Otovice 

   Autor: Ivana Božulic; Vedoucí práce: Kuklík Pavel; Oponent práce: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Analýzy stabilita z Kostel sv. Barbory v Broumovsko. Broumovsko a jeho skupina barokních kostelů představuje výjimečný příklad kombinace architektury a venkovské krajiny. Toto zvláštní dědictví vyžaduje speciální odbornou ...
  • Thermomechanical Analysis of Ancient Roman Seawater Concrete 

   Autor: Torin Nicolas McCue; Vedoucí práce: Šmilauer Vít; Oponent práce: Kočí Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Starověcí Římané uměli vyrobit vysoce trvanlivý hydraulický beton, který ve Středozemním moři vydržel přes 2000 let. Dlouhá životnost se přičítá alkalické aktivaci vulkanických materiálů bohatých na hliník, které vedly k ...
  • Conservation of 20th Century Concrete Buildings - The Case of the Strahov Stadium in Prague 

   Autor: Bruno Favoretto Silva; Vedoucí práce: Paulos Nunes Cristiana Lara; Oponent práce: Frankeová Dita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Beton je jedním z nejdůležitějších stavebních materiálů 20. století, ale, jako každý materiál, trpí konstrukčním i morálním opotřebením. Tato práce si klade za cíl porozumět materiálům, stavebním technikám a procesům ...
  • Trabekulární struktura jako základ moderních implantátů 

   Autor: Petr Vakrčka; Vedoucí práce: Jíra Aleš; Oponent práce: Zachurczok Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Práce se zaobíra využití trabekulárních struktur jako náhrada za povrchovou úpravu stávajících implantátů. Toto je umožněno prostředníctvím aditivní výroby, která nám dovoluje komerční produkci různorodých tvarů s proměnnou ...
  • Využití grafických karet pro modelování konstrukcí 

   Autor: Ivan Kimák; Vedoucí práce: Patzák Bořek; Oponent práce: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Táto práca sa zaoberá numerickým modelovaním dvojrozmerných konštrukcií. Skúma efektivitu riešenia pohybových rovníc, pomocou metódy priamej integrácie. K riešeniu bola využitá paralelizácia výpočtov, ktoré boli realizované ...
  • Možnosti recyklace výrobků na bázi sádry 

   Autor: Jakub Herrmann; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této diplomové práce je otestování dvou sádrových pojiv a recyklátů na bázi sádrových pojiv, navržení optimálního množství náhrady sádry za použití recyklátů a stanovení souborů vlastností na vzorcích ztvrdlé ...
  • Porovnání metod výpočtu odezvy na seismické zatížení 

   Autor: Kučerová Kateřina; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce se zabývá účinky seismického zatížení na stavební konstrukce. Práce popisuje metody, jak definovat a aplikovat seismické zatížení dle Eurokódu 8. Pro výpočet odezvy na seismické zatížení byla použita metoda ...
  • Dynamická analýza lávky pro pěší přes říčku Čistá u Hrnčířských Bud 

   Autor: Berková Karolína; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Tato práce se zabývá dynamickou analýzou lávky pro pěší přes říčku Čistá u Hrnčířských Bud. Úvodní kapitoly krátce popisují teoretickou a experimentální dynamiku stavebních konstrukcí. Práce obsahuje popis provedeného ...