Now showing items 1-10 of 1

  analýza konstrukcí (1)
  historical structures (1)
  historické konstrukce (1)
  masonry walls (1)
  micro-modelling (1)
  mikromodelování (1)
  nelineární analýza metodou konečných prvků (1)
  nonlinear finite element analysis (1)
  náhodná pole (1)
  prostorová variabilita materiálových parametrů (1)