Now showing items 1-2 of 1

    plasma fiber modification,fiber surface modification,hydrogen plasma,oxygen plasma,polypropylene fibers,PP fibers,polyvinylalcohol fibers,PVA fibers (1)
    plazmatická modifikace vláken,modifikace povrchu vláken,vodíková plazma,kyslíková plazma,polypropylenová vlákna,PP vlákna,polyvinylalkohovolá vlákna,PVA vlákna (1)