Now showing items 1-2 of 1

    Masonry arch bridge,finite element,rigid block,analysis,modelling,comparison (1)
    Zděné klenbové mosty,konečné prvky,diskrétní tuhé prvky,analýza,modelování,porovnání (1)