Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza kondenzace vodní páry v tunelu 

   Author: Daňková Michaela; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této práce bylo na základě průběhu teplot na ostění tunelu vytvořit model charakterizující kondenzaci vodní páry. Pro řešení měl být využit existující software OOFEM a propojen pomocí prostředí MuPIF. V první části ...
  • Posouzení geotechnické konstrukce na seismické zatížení metodou konečných prvků 

   Author: Kučera David; Supervisor: Janda Tomáš; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá výpočtem účinků zatížení od dynamických účinků zemětřesení v geotechnice pomocí numerické metody konečných prvků. Nedílnou součástí práce je stručný přehled současných možností normových ...