Now showing items 1-3 of 3

  • Aging Tests to Assess the Durability of Building Materials to Salt Crystallization - Towards a More Realistic and Effective Use of Sodium Sulfate 

   Author: MacWilliam Krista; Supervisor: Paulos Nunes Cristiana Lara; Opponent: Válek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-04)
   Škodlivý účinek solí v porézních stavebních materiálech patří mezi významné a široce rozšířené efekty, které ovlivňují strukturální a estetické aspekty historických staveb. Pro opravy stávajících poruch a zmírnění dalších ...
  • Conservation of 20th Century Concrete Buildings - The Case of the Strahov Stadium in Prague 

   Author: Bruno Favoretto Silva; Supervisor: Paulos Nunes Cristiana Lara; Opponent: Frankeová Dita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Beton je jedním z nejdůležitějších stavebních materiálů 20. století, ale, jako každý materiál, trpí konstrukčním i morálním opotřebením. Tato práce si klade za cíl porozumět materiálům, stavebním technikám a procesům ...
  • Determination of component ratio in a historic lime-based mortar 

   Author: jain Lavina; Supervisor: Válek Jan; Opponent: Paulos Nunes Cristiana Lara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Vápenná malta je nejčastěji používaným materiálem při obnově památek, kdy je využíváno napodobení původního složení. Pokusů o napodobení historické vápenné malty tak bylo již mnoho, ale stále ještě mnoho aspektů tohoto ...