Now showing items 1-15 of 15

  • Analysis of the Faults in the Church of the Sacred Heart in Prague 

   Author: Greco Federica; Supervisor: Kabele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
  • Comparison of Modelling Approaches to Analysis of Masonry Arch Bridges 

   Author: Knudtsen Jonathan; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Řeřicha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
   Zděné klenby byly používány při výstavbě mostů po celá tisíciletí a dodnes je mnoho zděných klenbových mostů v provozu. I přesto, že používání zdiva je velmi rozšířené, vědecké přístupy k jeho navrhování a analýze byly ...
  • Computer Modelling of Static Resistance of Historical Arch Masonry Bridge 

   Author: Milia Martorell Ximena del Milagro; Supervisor: Kabele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-27)
  • Computer Modelling of the Spatial Variability of Material Parameters in a Historic Masonry Arch Bridge 

   Author: Speer Evan Neal; Supervisor: Kabele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-27)
  • Experimental Analysis of Bond of SRP´s Applied to Masonry Bricks with Flexible Polymers 

   Author: Kung Carol; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Kwiecień Arkadiusz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Zdivo je jedním z nejstarších a nejvíce používaných stavebních materiálů, který umožnil vytvořit některé z nejproslulejších historických památek světa. Bohužel, mnohé z těchto konstrukcí nesplňují současné požadavky na ...
  • Identification of the mechanical behavior of rammed earth including water content influence 

   Author: Araldi Evandro; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-11)
   (Identifikace mechanického chování dusané hlíny při zohlednění vlivu obsahu vody) Stavby z dusané hlíny se vyskytují v mnoha oblastech po celém světě, obecně na územích, kde byla hlína dostupnější ve srovnání s jinými ...
  • Koncepční řešení mostního bezspárového styku pomocí vláknocementového kompozitu 

   Author: Matušková Eliška; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstitutivní model dřeva 

   Author: Bartůňková Eliška; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Červenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Modeling and Analysis of Plywood Shell Structures 

   Author: Troci Andi; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Šejnoha Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Hlavním cílem této diplomové práce je posoudit statický stav a únosnost střechy budovy NakashimaArtsBuildingv Pennsylvanii, U.S.A. Nosnou konstrukci střechy tvoří překližková skořepina ve tvaru hyperbolického paraboloidu ...
  • Modelování vláknocementových kompozitů pomocí stochastických konečných prvků 

   Author: Přinosil Michal; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Pukl Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Numerické modelování prvků z funkčně vrstvených vláknocementových kompozitů 

   Author: Sajdlová Tereza; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Kolísko Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Seismic Assessment of Historical Masonry Building 

   Author: Khanal Achyut; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Makovička Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-28)
  • Stochastic Micro-modelling of Historic Masonry 

   Author: John Adamek; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Biggs David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Historické konstrukce jsou pro společnost významným kulturním aspektem, neboť spojují současnost s minulostí. Pro zachování historických konstrukcí je nutné porozumět jejich mechanickému chování, což následně umožní posoudit ...
  • Structural Analysis of a Historic Reinforced Concrete Building - Fuchs´ Cafe in Prague 

   Author: Bradley Scheuer; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
   Fuchsova kavárna, která je součástí bývalého zimního stadionu na pražské Štvanici, je významnou kulturní stavbou začleněnou do struktury metropole. Tato funkcionalistická budova je představitelem moderního architektonického ...
  • Určení tuhosti porušeného horninového masivu s využitím DFN modelů 

   Author: Martin Lebeda; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Mikláš Ondrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Dominantní vliv na odezvu rozpukaného horninového masivu mají různé druhy diskontinuit, které se v horninovém prostředí přirozeně často vyskytují. V práci je přehled vybraných výpočetních metod, kterými lze stanovit efektivní ...