Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza 3D tištěných porézních struktur určených pro biomedicínské aplikace 

   Author: Gabriela Javorská; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Práce se zabývá analýzou 3D tištěných porézních struktur, které jsou určené pro biomedicínské aplikace. Cílem byl detailní rozbor elementárních buněk a nalezení závislosti globálního modulu pružnosti na vlastnostech ...