Now showing items 122-141 of 166

  • Současný stav vybraných kostelů broumovské skupiny, numerická analýza porušení stěn 

   Author: Charalampos Paschopoulos; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Broumovská skupina kostelů má v barokní architektuře výjimečné postavení. Všechny kostely byly postaveny pod vlivem opata, Otmara Zinkeho, v krátkém časovém rozmezí (počátkem 18. století), ve vesnicích Broumovského regionu ...
  • Stability Analysis of St. Barbara Church in Otovice 

   Author: Ivana Božulic; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Analýzy stabilita z Kostel sv. Barbory v Broumovsko. Broumovsko a jeho skupina barokních kostelů představuje výjimečný příklad kombinace architektury a venkovské krajiny. Toto zvláštní dědictví vyžaduje speciální odbornou ...
  • Stanovení mechanických vlastností materiálů na bázi sádry nedestruktivní metodou 

   Author: Ťoupek Richard; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Statická analýza historického mostu 

   Author: Falta Lukáš; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Řeřicha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou obloukového kamenného mostu v blízkosti obce Úvaly metodou konečných prvků. Most je přístupný pouze pro chodce a cyklisty. Při tomto zatížení konstrukce nevykazuje viditelné poruchy. ...
  • Stochastic Micro-modelling of Historic Masonry 

   Author: John Adamek; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Biggs David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Historické konstrukce jsou pro společnost významným kulturním aspektem, neboť spojují současnost s minulostí. Pro zachování historických konstrukcí je nutné porozumět jejich mechanickému chování, což následně umožní posoudit ...
  • Strengthening of structural element of adobe constructions against seismic loads 

   Author: Jacob Thomson; Supervisor: Pospíšil Stanislav; Opponent: Urushadze Shota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Structural Analysis of a Historic Reinforced Concrete Building - Fuchs´ Cafe in Prague 

   Author: Bradley Scheuer; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
   Fuchsova kavárna, která je součástí bývalého zimního stadionu na pražské Štvanici, je významnou kulturní stavbou začleněnou do struktury metropole. Tato funkcionalistická budova je představitelem moderního architektonického ...
  • Structural Analysis of Historical Timber Roof Trusses in Prague 

   Author: Morimoto Matthew; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Kuklík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
   Dřevěné konstrukce různých tvarů se používají od počátku lidstva. Nejčastěji však bylo dřevo používané na zastřešení staveb. Konstrukce krovů prošla během staletí vývojem, který je popsán v této práci. Téma bylo zúženo na ...
  • Structural and Historical Assessment of the 17th Century Timber Roof in House No. 414/I in Prague Old Town 

   Author: Serafini Anna; Supervisor: Bláha Jiří; Opponent: Hoffsummer Patrick
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-28)
  • Structural behaviour of masonry walls strengthened with mortar layers reinforced with FRP grids 

   Author: Garofano Angelo; Supervisor: Slížková Zuzana; Opponent: Válek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Structure Analysis of Timber Roof Truss Focused on the Joint 

   Author: Noh Jung-Tae; Supervisor: Fajman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-27)
  • Strukturní a materiálová analýza keramických materiálů 

   Author: Urbanová Soňa; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Studium mikrostruktury smrkového dřeva 

   Author: Prošek Zdeněk; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Hlaváč Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Studium vlastností kompozitního materiálu na bázi cementu a PVA 

   Author: Topič Jaroslav; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Svěrková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Study on Public Perception of Heavily Restored Heritage Structures 

   Author: Chandler Adam; Supervisor: Drdácký Miloš; Opponent: Loits André
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-28)
  • The analysis of the timber roofs of the Loreta in Prague 

   Author: Nela Bledian; Supervisor: Bláha Jiří; Opponent: Krušinský Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Pražská Loreta je pozoruhodnou kulturní památkou, významným barokním poutním místem s podmanivou historií. Za hlavním průčelím, které je velkolepým dílem slavných Dientzenhoferů, je skryto nádvoří s kopii Svaté chýše, ...
  • The application of the SMA for the fast emergency strengthening 

   Author: Erik Terner; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Kutina Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Subjektem je silně zkorodovaný prvek z tepaného železa, patřící ke starému železničnímu mostu přes řeku Vltavu v Praze v České republice. Prostřednictvím modelování konečných prvků je prvek vyztužen plechem ze slitiny s ...
  • The assessment of the water transport in the masonry-soil complex of the 18th century churches 

   Author: Joe Chalhoub; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Lanzendörfer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
   Studie se zabývá transportem vody ve zdivu a zemině v okolí základů kostela Všech svatých v Heřmánkovicích a kostela sv. Anny ve Vižňově. Součástí této práce je přehled dostupnéliteratury na témata dotýkající se vlhkosti ...
  • The Effects of Bird Excrements on Copper and Bronze 

   Author: Balogh Kristen; Supervisor: Slížková Zuzana; Opponent: Geiplová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-04)
   Diplomová práce řeší problém degradačního působení ptačích (zejména holubích) exkrementů na kovové materiály měď a bronz. Součástí práce je literární rešerše současných znalostí o materiálových vlastnostech mědi a bronzu ...
  • The Ultimate Load Capacity of the Road Historic Steel Bridge 

   Author: Sandryne Lefebvre; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Ghafoori Elyas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Velká část existující infrastruktury stárne a postupně dosahuje konce své životnosti nebo v blízké době tohoto konce dosáhne. To platí v ČR obzvláště pro ocelové silniční a železniční mosty, které byly často budovány na ...