Now showing items 1-2 of 1

    Macrofibers, plasma, wettability, contact angle, composites (1)
    Makrovlákna, plazma, smáčivost povrchů, kontaktní úhel, kompozitní materiály (1)