Now showing items 1-2 of 1

    Footbridge, modal analysis, mode shape, natural frequency, forced vibration, response, pedestrians load, tuned mass damper (1)
    Lávka pro pěší, modální analýza, vlastní tvar, vlastní frekvence, vynucené kmitání, odezva, zatížení chodci, pohlcovač kmitání (1)