Now showing items 1-1 of 1

  • Duální metody dělení oblasti pro kontaktní úlohy 

   Author: Jakub Mareš; Supervisor: Doškář Martin; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Předmětem této práce je studium a implementace metod pro řešení úloh kvadratického programování s omezujícími podmínkami ve formě lineárních rovnic a nerovnic a s využitím postupů dělení oblasti. Práce se zabývá duální ...