Now showing items 1-1 of 1

  • Povrchové modifikace uhlíkových mikro vláken a jejich vliv na soudržnost s cementovou matricí 

   Author: Havrda Jan; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   V první části bakalářské práce je uvedeno seznámení s uhlíkovými mikrovlákny. Názorně je uvedeno porovnání s ostatními typy polymerních vláken, včetně zohlednění jejich objemové hmotnosti. Při takovémto srovnání se materiálové ...