• Zámek Liteň - nové centrum 

      Autor: Sudek Karel; Vedoucí práce: Pošmourný Jiří; Oponent práce: Jiroutek Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
      Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt, jehož tématem bylo vytvoření nového urbanistického řešení zámeckého areálu v městysu Liteň. Hlavním úkolem bylo opětovné zapojení areálu do života obce. To vyžadovalo ...