• Základní škola v Tuchoměřicích 

      Autor: Židek Martin; Vedoucí práce: Šourek Michal; Oponent práce: Verner Alexandr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Téma diplomové práce je návrh budovy základní školy v Tuchoměřicích. Návrh nové budovy základní školy vychází z předdiplomního projektu, ve kterém bylo řešeno nové centrum obce, jehož dominantou byla právě budova školy. ...