Now showing items 1-2 of 2

  • Národní knihovna, Nábřeží Ludvíka Svobody v Praze 

   Author: Kristína Pevná; Supervisor: Zykan Radek; Opponent: Smetana Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Náplňou tejto diplomovej práce bolo vypracovanie návrhu Národnej knižnice Českej republiky v rozsahu architektonickej štúdie, vybraných výkresov dokumentácie pre stavebné povolenie, základnej koncepcie systémov technických ...
  • Polyfunkční objekt Liberec 

   Author: Alice Husáková; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Seifert Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato diplomová práce řeší novostavbu polyfunkčního domu v areálu bývalých jatek v Liberci. Práce navazuje na předdiplomní projekt minulého semestru, který řešil urbanismus širšího území. Z navržených tří blokovývh objektů ...