• POLDI-Kladno, Konverze dvojhalí 

      Autor: Zítek Martin; Vedoucí práce: Šenberger Tomáš; Oponent práce: Müller František
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Projekt se zabývá konverzí dvou totožných hal v bývalé industriální oblasti Poldi Kladno, která se již delší dobu potýká s úpadkem a postupnou proměnou na brownfield. Samotný návrh konverze navazuje na předdiplomní ...