• Obytný komplex v Dubaji 

      Autor: Truxa Tomáš; Vedoucí práce: Pošmourný Jiří; Oponent práce: Čejka Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Předmětem diplomové práce je návrh bytového domu, který je součástí obytného komplexu v Dubaji. Cílem je navrhnout bytový dům, který bude splňovat požadavky na Multikomfortní dům s ohledem na klimatické podmínky dané ...