• Rezidenční objekt, Liberec - Perštýn 

      Autor: Semerádová Petra; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Neuman Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
      Diplomová práce se zabývá projektem rezidenčního objektu situovaného v Liberci v lokalitě Perštýn. Hlavním cílem práce bylo vytvoření rezidenčního domu ukončujícího osu území. V ose domu je navržen pěší průchod do parku. ...