• Rekonstrukce nádražní budovy Děčín východ - jih 

      Autor: Palma Miroslav; Vedoucí práce: Kotas Patrik; Oponent práce: Šafránek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
      Předmětem diplomové práce je návrh rekonstrukce nádražní budovy Děčín východ - jih. Projekt navazuje na předdiplomní práci, která řešila urbanismus daného území. Hlavním cílem bylo lepší využití dané lokality a propojení ...