Now showing items 1-1 of 1

  • Revitalizace a nové využití nádraží 

   Author: Matyáš Matěj; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   ZADÁNÍM DIPLOMOVÉ PRÁCE BYLO NAVRHNOUT NOVOU FUNKČNÍ NÁPLŇ HISTORICKÉ NÁDRAŽNÍ BUDOVY V DĚČÍNĚ A CELKOVÉ URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ V NÁVAZNOSTI NA KONCEPCI PŘEDIPLOMNÍHO PROJEKTU.