• Revitalizace a nové využití nádraží 

      Autor: Matyáš Matěj; Vedoucí práce: Kotas Patrik; Oponent práce: Šafránek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      ZADÁNÍM DIPLOMOVÉ PRÁCE BYLO NAVRHNOUT NOVOU FUNKČNÍ NÁPLŇ HISTORICKÉ NÁDRAŽNÍ BUDOVY V DĚČÍNĚ A CELKOVÉ URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ V NÁVAZNOSTI NA KONCEPCI PŘEDIPLOMNÍHO PROJEKTU.