• Revitalizace a konverze historické nádražní budovy Děčín východ 

      Autor: Bonzet Jiří; Vedoucí práce: Hájek Karel; Oponent práce: Hemer Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
      Tato diplomová práce se zabývá projektem rekonstrukce historické nádražní budovy v Děčíně. Jedná se o budovu rakouské severozápadní dráhy, která v současnosti chátrá. Objekt byl prohlášen za nemovitou kulturní památku. ...