Now showing items 1-2 of 2

  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Andrea Schejbalová; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Zadáním této diplomové práce je návrh inovačního centra INNOCUBE Mladá Boleslav. Jedná se o společný projekt města Mladá Boleslav a firmy Škoda Auto, a.s., který slouží jejím zaměstnancům a stejně tak i obyvatelům MB. ...
  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Lenka Dršková; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH BUDOVY INNOCUBE- INOVAČNÍHO CENTRA MLADÁ BOLESLAV. PROJEKT NAVAZUJE NA PŘEDDIPLOMNÍ PRÁCI, KTERÁ ŘEŠÍ URBANISTISKOU STUDII PROSTORU PŘED ZÁVODEM ŠKODA AUTO. CÍLEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE ...