Now showing items 1-2 of 2

  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Andrea Schejbalová; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Zadáním této diplomové práce je návrh inovačního centra INNOCUBE Mladá Boleslav. Jedná se o společný projekt města Mladá Boleslav a firmy Škoda Auto, a.s., který slouží jejím zaměstnancům a stejně tak i obyvatelům MB. ...
  • Inovativní řešení inteligentní budovy v kontextu území Holešovické elektrárny 

   Author: Jitka Mazurková; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Ševčík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   V rámci plánované konverze území stávající elektrárny a okolí v Holešovicích je vyřešena nová čtvrť města, která ze stávající roztroušené zástavby vytváří ucelenou strukturu. V jejim středu se nachází samotná elektrárna, ...