Now showing items 1-6 of 6

  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Pavlína Procházková; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Diplomová práce se zabývá návrhem inovačního centra pro ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Umístění vychází z urbanistické studie vypracované v rámci předdiplomního projektu, který se zabýval vytvořením nového administračního ...
  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: David Ryšánek; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Danda Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tématem diplomové práce je návrh inovačního centra automobilky ŠKODA AUTO a.s., v Mladé Boleslavi. Pozemek, na kterém je stavba navržena, je součástí návrhu urbanistické studie, zpracované v předdiplomním projektu. Cílem ...
  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Zuzana Kučerová; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Zadáním diplomové práce bylo navrhnout inovační centrum v Mladé Boleslavi - Innocube. Objekt do tvaru písmene L s lehce zvlněnou fasádou se nachází v parku Štěpánka v těsném kontaktu se skálou, která tvoří dominantu ...
  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Andrea Schejbalová; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Zadáním této diplomové práce je návrh inovačního centra INNOCUBE Mladá Boleslav. Jedná se o společný projekt města Mladá Boleslav a firmy Škoda Auto, a.s., který slouží jejím zaměstnancům a stejně tak i obyvatelům MB. ...
  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Květa Krupičková; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Job Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh inovačního centra INNOCUBE pro ŠKODA AUTO, a.s. v Mladé Boleslavi. Stavba je umístěna do většího, nově navrženého, urbanistického celku, který byl řešen v rámci urbanistické studie. Záměr ...
  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Lenka Dršková; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH BUDOVY INNOCUBE- INOVAČNÍHO CENTRA MLADÁ BOLESLAV. PROJEKT NAVAZUJE NA PŘEDDIPLOMNÍ PRÁCI, KTERÁ ŘEŠÍ URBANISTISKOU STUDII PROSTORU PŘED ZÁVODEM ŠKODA AUTO. CÍLEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE ...