Now showing items 1-1 of 1

  • Bývalá teplárna Malešice - Víceúčelový objekt 

   Author: Barbora Petríková; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Predmetom diplomovej práce je vytvorenie štúdie viacúčelového objektu v areáli bývalej teplárni Malešice. Zámerom urbanistického návrhu bolo vytvorenie novej polyfunkčnej mestskej časti vo vymedzenom území. Diplomová práca ...