Now showing items 1-6 of 6

  • Ambasáda České Republiky – Addis Abeba (Etiopie) 

   Author: Jakub Meloun; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato práce řeší areál zastupitelského úřadu České republiky v Etiopském hlavním městě - Addis Abebě. Zadáním bylo vytvořit objekty ZÚ tak, že bude vizitkou ČR. Svým posláním mají v první řadě vyjadřovat kulturní úroveň ...
  • Ambasáda České Republiky – Addis Abeba (Etiopie)  

   Author: Oldřich Mervart; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem mé diplomové práce je zpracování návrhu nové ambasády České republiky v Addis Abebě v Etiopii. Návrh je zpracován podle podmínek mezinárodní studentské soutěže, kopie podmínek je součástí této práce. Tvarové ...
  • Ambasáda České Republiky – Addis Abeba (Etipopie)  

   Author: Jakub Koštýř; Supervisor: Tichý Ladislav; Opponent: Hájek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Cílem této diplomové práce je zpracování studie řešení zastupitelského úřadu v Addis Abbebě v Etiopii pro Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Pozemek se nachází v městské části Kirkos na adrese Bole Kifle Katema ...
  • Ambasáda ČR - Addis Abeba (Etiopie) 

   Author: Jaroslav Kaňka; Supervisor: Zykan Radek; Opponent: Klejna Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tématem mé diplomové práce je návrh ambasády České republiky v Addis Abebě v Etiopii. Náplň projektu vychází z podmínek mezinárodní studentské soutěže . Navržený areál ambasády je tvořen hlavní hmotou tvaru 'L', která je ...
  • Ambasáda v Addis Abebě 

   Author: Jan Slavíček; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Hochmuth Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Novostavba české ambasády v Etiopii. Ideový návrh vychází z místní tradiční venkovské stavby tukulu. Půdorys do tvaru kruhu je rozdělen osami směřujícími na důležitá místa a vzniká tak funkční rozdělení hmoty a zárověn ...
  • Zastupitelství Addis Abbeba, Etiopie 

   Author: Jan Novotný; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Areál zastupitelského úřadu v Addis Abebě bude místem reprezentace České republiky, její kultury a v neposlední řadě i kvality české architektury v celosvětovém kontextu. Ambasáda je však také místo setkávání dvou národů, ...