Now showing items 1-5 of 5

  • Inovativní řešení inteligentní budovy v kontextu území Holešovické elektrárny 

   Author: Jitka Mazurková; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Ševčík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   V rámci plánované konverze území stávající elektrárny a okolí v Holešovicích je vyřešena nová čtvrť města, která ze stávající roztroušené zástavby vytváří ucelenou strukturu. V jejim středu se nachází samotná elektrárna, ...
  • Konverze bývalé holešovické elektrárny 

   Author: Michaela Trávníčková; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tématem této diplomové práce je konverze bývalé Holešovické elektrárny na Centrum tvorby a umění, které má za cíl stát se kulturně společenským centrem celé lokality a být kulturně vzdělávací institucí s mezinárodním ...
  • Konverze bývalé holešovické elektrárny 

   Author: Martin Šebek; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Diplomová práce zpracovává řešení konverze bývalé holešovické elektrárny. Jedná se o přeměnu dvojhalí v soudobé inovační centrum s prototypovými laboratořemi a doplňujícími provozy přednáškového sálu s velkoplošnou projekcí ...
  • Konverze elektrárny Holešovice 

   Author: Barbora Uhlířová; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Dvořáková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je architektonický návrh konverze bývalé elektrárny v Praze - Holešovicích. Revitalizace území, které v současné době není přístupno veřejnosti byla řešena spolu s kolegyní v předdiplomním projektu. ...
  • Terminál vodní dopravy - konverze území bývalé holešovické elektrárny 

   Author: Jan Kuták; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Hřebecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Projekt terminálu vodní dopravy v průmyslovém areálu bývalé elektrárny a tramvajové vozovny v pražských Holešovicích je založen na znovuotevření a zpřístupnění celého prostoru veřejnosti. Jedná se o ucelený architektonic ...