Now showing items 1-1 of 1

  • Kulturní centrum v areálu Ú.E.S. král. hlavního města Prahy 

   Author: Polášková Nikola; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Filgas Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   V diplomovej práci som sa venovala tvorbe kultúrneho námestia v blízkosti kultúrnej pamiatky - bývalej holešovickej elektrárni. V dobe svojho vzniku v rokoch 1898-1900 nazývaná Ústredná elektrická stanica kráľovského mesta ...