• Kulturně vzdělávací centrum - Zámecký areál Liteň 

      Autor: Kaluha Jiří; Vedoucí práce: Jiran Zdeněk; Oponent práce: Vavřík Ivan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Předmětem tohoto diplmního projektu je navržení kulturně vzdělávacího centra v inspirativní lokalitě historického zámeckého areálu v Litni. Parcela je specifická zejména stávající historickou zástavbou v okolí. Má idea ...