Now showing items 1-4 of 4

  • Komunitní cemtrum v Mladé Boleslavi 

   Author: Gabriela Brázdilová; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Job Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Předmětem této práce je vytvoření studie komunitního centra s kostelem Seslání Ducha Svatého v Mladé Boleslavi. Návrh vychází z urbanistického řešení, které bylo zpracováno v rámci předdiplomního projektu. Území se nachází ...
  • Kostel - Mladá Boleslav 

   Author: Vojtěch Dědek; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Job Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Téma diplomové práce je zpracování architektonické studie "Kostela v Mladé Boleslavi", včetně vybraných částí projektové dokumentace. Projekt je vytvořen v návaznosti na předdiplomní práci komplexní urbanistické studie ...
  • Kostel - Mladá Boleslav 

   Author: Ondřej Zdobinský; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Hamanová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem této práce je vyhotovení architektonické studie kostela Agónie Kristovy pro město Mladá Boleslav. Při návrhu bylo použito urbanistické řešení dané lokality, vypracované v rámci předdiplomového projektu. Řešené ...
  • Kostel ve vesnici Sekerkovy Loučky 

   Author: Šárka Müller; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tématem diplomové práce je návrh kostela ve vesnici Sekerkovy Loučky v obci Mírová pod Kozákovem. Pozemek se nachází v zastavěné části vesnice, nedaleko staré návsi v těsné blízkosti rybníka. Navržený objekt je uvažován ...