Now showing items 1-1 of 1

  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: David Ryšánek; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Danda Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tématem diplomové práce je návrh inovačního centra automobilky ŠKODA AUTO a.s., v Mladé Boleslavi. Pozemek, na kterém je stavba navržena, je součástí návrhu urbanistické studie, zpracované v předdiplomním projektu. Cílem ...