• Polyfunkční centrum Na Dubcích 

      Autor: Krejčíková Johana; Vedoucí práce: Linhartová Eva; Oponent práce: Dočkalová Simona
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
      Předmětem diplomové práce je návrh lokálního centra pro obytnou čtvrť rodinných domů v Mladé Boleslavi - Na Dubcích, která byla navržena v předdiplomu. Umístění centra bylo zvoleno na jižním okraji pozemku s ohledem na ...