• Multifunkční dům 

      Autor: Vítová Kateřina; Vedoucí práce: Daďa Jaroslav; Oponent práce: Oppelt Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Objektem diplomové práce je novostavba sportovního centra, která je součástí urbanistického celku navrženého v rámci předdiplomního projektu. Cílové území se nachází v severozápadní části Prahy, městské části Praha 6, ...