• Zámecký areál Liteň 

      Autor: Vachelová Alžběta; Vedoucí práce: Hulec Mikuláš; Oponent práce: Biegel Richard
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt, jehož náplní byla revitalizace zámeckého areálu městysu Liteň. Zámecký areál byl otevřen veřejnosti a vznikl zde nový kulturní sál na místě stávajícího kravína. Stávající ...