• Železniční nádraží 

      Autor: Kaška Ondřej; Vedoucí práce: Kotas Patrik; Oponent práce: Šafránek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
      Cílem diplomové práce je vypracovat návrh železničního nádraží v rozvojové oblasti Horních Měcholup v návaznosti na předdiplomní projekt. Moji snahou bylo navrhnout moderní stavbu 21. století, která svým neotřelým vzhledem ...